Hỗ trợ
HotLine :
0906978898
Nội quy

Nội Quy

1.      Giờ giấc:

Ra vào lớp đúng theo giờ quy định. Trong trường hợp giáo viên xin nghỉ dạy hoặc muốn thay đổi lịch dạy thì phải báo giáo vụ hoặc nhân viên đào tạo trước 24 tiếng đồng hồ. Giáo viên không được tự ý thay đổi hoặc nhờ người khác dạy thay. Giáo viên chỉ được nghỉ hoặc đổi lịch tối đa 2 lần/ mỗi khóa học.

Giáo viên phải nộp bảng ghi giờ dạy (timesheet) trước ngày 12 và 27 hàng tháng cho Phòng Đào tạo, các giờ dạy trong kỳ lương đó sẽ được tính vào kỳ lương kế tiếp nếu giáo viên nộp timesheet  trễ và không được tính nếu giáo viên không nộp.

2. Chuẩn bị bài giảng:

Giáo viên phải chuẩn bị bài giảng (ít nhất có 2 giáo án điện tử/ khóa học) và các giáo cụ cần thiết trước khi lên lớp. Thực hiện đúng giáo án đã được duyệt/ đã chuẩn bị. Không giảng dạy hoặc tuyên truyền các nội dung hoặc kiến thức có liên quan đến tôn giáo hoặc chính trị trái với pháp luật Việt Nam quy định.

3. Trang phục:

Nam: Quần tây, áo sơmi, cavat, giầy hoặc dép có quai hậu, phù hiệu VMG.

Nữ: Áo dài hoặc áo sơmi/ áo kiểu, quần tây/ váy, đầm dài ngang gối, giầy hoặc dép có quai hậu, phù hiệu VMG.

4. Tác phong:

Thực hiện đúng nội quy, tuân thủ các quy trình, có trách nhiệm với học viên, lịch sự, hòa nhã và tôn trọng mọi người trong khuôn viên trường

5. Bảo quản tài sản nhà trường:

Giáo viên ký nhận tất cả những tài liệu và giáo cụ do nhân viên giáo vụ cung cấp. Hoàn trả những tài sản trên trong vòng 3 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học. Trong trường hợp tài liệu và giáo cụ chỉ phục vụ cho việc giảng dạy trong ngày thì giáo viên hoàn trả ngay sau khi buổi học kết thúc. Nếu hoàn trả thiếu hoặc mất mát, giáo viên có trách nhiệm bồi thường

Giáo viên có trách nhiệm bảo quản trang thiết bị trong phòng học trong quá trình giảng dạy.

6. Tham gia hoạt động ngoại khóa:

Giáo viên có nhiệm vụ tham gia các buổi họp, hội thảo chuyên môn và các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Mỗi buổi tham gia được quy thành 2 giờ thực giảng trên lớp.